Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fakty i liczby Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Dane teleadresowe oraz informacje rejestrowe

ATM S.A.
ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa

tel. 22 51 56 100
faks 22 51 56 600, 22 51 56 688
kontakt@atm.com.pl

NIP: 113-00-59-989
REGON: 012677986
KRS: 0000034947 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. KRS)
kapitał zakładowy: 34 526 176,80 zł, w całości wpłacony

Informacje podstawowe

  • ATM S.A. działa na rynku teleinformatycznym od 1991 r., a od września 2004 r. Spółka jest notowana na Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Spółka jest liderem kolokacji, hostingu i szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi chmury obliczeniowej i dostępu do Internetu oraz inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne o dużej wartości dodanej, świadczone pod marką Atman.
  • Odbiorcy usług i produktów ATM S.A. to klienci biznesowi, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje o znaczących potrzebach telekomunikacyjnych.
  • ATM S.A. zatrudnia ponad 200 pracowników.

Wybrane dane finansowe ATM S.A. za rok 2017

Przychody ze sprzedaży ogółem (tys. zł)

132 985

Zysk netto (tys. zł)

27 997

Aktywa razem (tys. zł)

422 175

Kapitał własny (tys. zł)

248 304

Kapitał akcyjny (tys. zł) przeszacowany zgodnie z MSR 29

34 723

Liczba akcji (szt.) podana po splicie z 10.01.2008

36 343 344

Zysk na 1 akcję (zł)

0,77

Wartość księgowa na 1 akcję (zł)

6,83

 
w góręw górę