Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Historia Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Początki
Korzenie ATM S.A. sięgają 1987 r. Założona wówczas firma TTM Sp. z o.o. stworzyła rejestrator lotniczy, który zyskał popularność pośród klientów. Po przekształceniu w 1989 r. w Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM, firma nadal i z powodzeniem zajmowała się elektroniką lotniczą (w 1994 r. produkty firmy otrzymały godło „Teraz Polska”) na rynku polskim i międzynarodowym. W 1991 roku PP ATM zdecydowało się równolegle do swojej głównej działalności założyć Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych, zajmujący się dystrybucją w Polsce sprzętu światowego lidera grafiki komputerowej — Silicon Graphics.

Systemy komputerowe i Internet
Zainteresowanie nowościami informatycznymi zaowocowało w 1992 r. wpięciem ATM do globalnej sieci Internet — jako pierwszej firmy komercyjnej w Polsce — oraz rozwinięciem oferty spółki w stronę zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych. W 1993 r. ATM jako pierwsza firma w Polsce zaczął komercyjnie świadczyć usługi internetowe pod marką IKP — Internet Komercyjny w Polsce, a już w następnym dokonał pionierskich wdrożeń: instalacji pierwszego w Polsce superkomputera oraz zestawienia sieci LAN ze szkieletem w nieznanej wówczas w Polsce technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode). Intensywnie rozwijająca się działalność Działu Zaawansowanych Systemów Komputerowych spowodowała, że w 1994 r. został on wydzielony i zarejestrowany jako osobny podmiot gospodarczy: ATM Sp. z o.o., następnie w 1997 r. przekształcony — z zachowaniem ciągłości prawnej — w obecną formę spółki akcyjnej.

Rozszerzenie działalności na komplementarne dziedziny — sieci komputerowych i oprogramowania — pozwoliło ATM osiągnąć znaczące sukcesy. Pierwszym takim sukcesem był projekt informatyzacji Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zrealizowany na przełomie lat 1995/1996, a niewątpliwie spektakularnym — wyposażenie w technologie informatyczne Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na placu Krasińskich w Warszawie (rok 2000). Projektem, w którym w pełni zastosowano efekt synergii działalności telekomunikacyjnej i integracyjnej, był rozpoczęty w 2001 r. projekt outsourcingu sieci rozległych dla BRE Banku. Dokonane pod koniec lat dziewięćdziesiątych wdrożenia sieci rozległych w technologii ATM w Uniwersytecie Warszawskim czy Polskiej Telefonii Cyfrowej działały sprawnie przez niemal 10 lat, a polska nauka nadal korzysta z dostarczonych wówczas przez ATM instalacji obliczeniowych wielkiej mocy (oczywiście wielokrotnie już modernizowanych i rozbudowywanych), w które wyposażone zostały niemal wszystkie krajowe centra komputerowe dużej mocy.

Warto wspomnieć wdrożenie w Polpharmie S.A. pierwszego w Polsce w pełni zwalidowanego systemu zarządzania produkcją leków (2002), pierwszej komercyjnej, publicznej sieci WLAN (2003) w technologii Wi-Fi, czy pierwszego systemu Content Billing w publicznej sieci IP (2004). Efektem wieloletniej współpracy ATM przy tworzeniu telewizji interaktywnej było skonstruowanie (wraz z TVP oraz instytucjami naukowymi) pierwszego w kraju prototypu telewizji interaktywnej o zasięgu krajowym (2005). Innym przełomowym projektem w zakresie usług telekomunikacyjnych z wartością dodaną był hosting platformy e-commerce dla PLL LOT z 2006 roku.

ATOM i początki Atmana
Od początku działalności, równolegle do rozwoju usług integracyjnych, z dużym powodzeniem prowadzona była działalność operatorska polegająca na oferowaniu dostępu do Internetu. Usługa o nazwie Internet Komercyjny w Polsce (IKP) świadczona była dla kilku tysięcy klientów, głównie biznesowych, i była to pierwsza tego typu usługa świadczona w kraju (od 1993 r.). Posiadając wówczas najliczniejszą rzeszę klientów, została przeniesiona w 1998 r. do oddzielnej spółki zależnej: ATOM S.A., która w rok później została sprzedana firmie GTS. Dochód z tej transakcji został przeznaczony na inwestycje we własną sieć światłowodową w Warszawie i nowoczesne centrum zarządzania nią, które umożliwiły spółce ATM dokonanie w 2001 r. zupełnie nowego otwarcia na rynku operatorskim — powstała sieć Atman.

Debiut giełdowy
Stabilny i zdecydowany wzrost ATM S.A. zaowocował we wrześniu 2004 r. debiutem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Status spółki publicznej oznacza konieczność spełniania wysokich wymagań dotyczących przejrzystości działania i poddanie się stałej, niezależnej ocenie inwestorów.

2006 r. ATM rozpoczęła budowanie grupy kapitałowej, inwestując zarówno w podmioty zwiększające jej potencjał wykonawczy, jak i w firmy na wczesnym etapie rozwoju, tworzące innowacyjne rozwiązania oparte na technologiach teleinformatycznych. Odzwierciedlało to przyjętą przez spółkę strategię zrównoważonego rozwoju dwiema ścieżkami: rozwoju organicznego oraz rozwoju przez innowacje. Taka strategia zapewnia z jednej strony stabilność i bezpieczeństwo, z drugiej zaś daje szansę na skokowe zwiększenie wartości w wyniku rynkowego sukcesu jednego (lub wielu) z nowatorskich przedsięwzięć.

ATM Systemy Informatyczne
Historycznie połączenie w jednej firmie kompetencji operatora telekomunikacyjnego oraz doświadczonego integratora teleinformatycznego, nie obawiającego się wyzwań technologicznych dostarczało synergii, która dawała przewagę konkurencyjną przez wiele lat. ATM S.A. udało się w tym czasie zrealizować wiele pionierskich projektów.

Przez lata działalność telekomunikacyjna była głównie dodatkiem do znacznie większej pod względem przychodów i zysków działalności integracyjnej. Po pewnym czasie, przy osiągniętej dużej skali biznesu ATM S.A. zarówno w obszarze usług telekomunikacyjnych, jak i w integracji systemowej, każda z tych działalności zaczęła wymagać indywidualnego, dedykowanego podejścia, uwzględniającego ich różną specyfikę. Dlatego Zarząd ATM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu począwszy od drugiego kwartału 2009 r. procesu wydzielenia części zajmującej się integracją systemów teleinformatycznych w formie osobnej spółki — wówczas ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. (ATM SI).

Przyjęte rozwiązanie zapewniło obu działalnościom przejrzystą strukturę organizacyjną, pozwoliło na optymalizację procesów zarządzania, podniesienie sprawności operacyjnej, ale także umożliwiło ograniczenie kosztów zarówno w ramach pionu usług telekomunikacyjnych, który w całości pozostał w ATM S.A., jak i w ramach spółki ATM Systemy Informatyczne, która w pełni przejęła kompetencję integratora teleinformatycznego.

Wydzielenie ATM Systemy Informatyczne miało także za zadanie poprawę efektywności współpracy integratora z partnerami handlowymi, w tym z operatorami telekomunikacyjnymi, przez których część działalności ATM S.A. była wcześniej postrzegana jako konkurencyjna.

Nowy model działania
W maju 2012 r. sfinalizowany został podział ATM poprzez rozdzielenie działalności telekomunikacyjnej (kontynuowanej przez ATM S.A.) i działalności informatycznej (kontynuowanej przez Atende S.A.).

Z kolei w listopadzie 2013 r. ATM sprzedała posiadane akcje mPay S.A. — ostatniej spółki z dawnej grupy kapitałowej ATM. Tym samym ATM S.A. wycofała się z rynku płatności mobilnych.

W wyniku przeprowadzonych zmian, od końca 2013 r. Spółka prowadzi jednorodną działalność polegającą na świadczeniu usług centrów danych (we własnych serwerowniach) wraz z usługami transmisji danych (w oparciu o własne sieci światłowodowe).

 

 
w góręw górę