Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Raporty Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Na stronach Raporty bieżące Raporty okresowe zamieszczamy wszystkie informacje przekazywane do KNF, GPW i PAP w trybie przewidzianym w art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zapraszamy także na stronę Biura prasowego, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o wydarzeniach z życia Spółki. Natomiast na stronie Informacje dodatkowe przekazujemy wszystkie inne informacje kierowane do Państwa, a dotyczące relacji pomiędzy Spółką a jej Akcjonariuszami, jak na przykład sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej czy raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.

 
w góręw górę