Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oferta publiczna akcji Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Ostatnia oferta publiczna akcji ATM S.A. miała miejsce w 2007 roku, kiedy wyemitowano 1 204 358 sztuk akcji serii H, o wartości nominalnej 7,60 zł każda.

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie art. 431 par. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii H zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii H wyemitowano na podstawie par. 6A statutu Emitenta w trybie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r.

Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 130,00 złotych.

Więcej informacji:

Rozwiń Rozwiń


W 2004 roku przeprowadzono pierwszą Publiczną Ofertę Akcji ATM.

Publiczna Oferta obejmująca Ofertę Menedżerską i Ofertę Otwartą rozpoczęła się 2 września, a zakończyła 15 września 2004 r.

W dniu 7 września 2004 r. Zarząd ATM dokonał przydziału akcji serii E subemitentowi usługowemu, natomiast w dniu 13 września 2004 r. Zarząd ATM oraz Wprowadzający dokonali ostatecznego przydziału akcji serii B, D i F.

Publiczna Oferta obejmowała:

  • 630 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (Oferta Sprzedaży)
  • 187 040 akcji zwykłych na okaziciela serii D (Oferta Sprzedaży)
  • 130 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (Oferta Menedżerska)
  • 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (Oferta Objęcia)

Wprowadzający: Polish PRE-IPO Fund, SICAV i Polish PRE-IPO L.P.

Akcje serii B, D, F w liczbie 1 117 040 zostały objęte po cenie 22 zł, natomiast akcje serii E zostały objęte przez subemitenta usługowego po cenie 7,60 zł.

Więcej informacji:

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę