Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Społeczna odpowiedzialność biznesu Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Społeczna odpowiedzialność biznesu ATM S.A.
Poza konsekwentnym realizowaniem wszelkich wymogów formalno-prawnych wynikających z charakteru i specyfiki działalności spółki, w funkcjonowanie ATM S.A. jako spółki giełdowej i jednego z czołowych operatorów centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej wpisane są opisane niżej elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

1. Realizacja strategii i budowanie wartości spółki

Rozwiń Rozwiń

2. Uczciwe praktyki rynkowe

Rozwiń Rozwiń

3. Relacje z klientami i partnerami biznesowymi

Rozwiń Rozwiń

4. Etyka pracy i kultura organizacji

Rozwiń Rozwiń

5. Wyrównywanie szans

Rozwiń Rozwiń

6. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników oraz pozyskiwanie nowych talentów

Rozwiń Rozwiń

7. Dbałość o środowisko naturalne

Rozwiń Rozwiń

8. Zaangażowanie społeczne

Rozwiń Rozwiń

Jednym z istotnych obszarów, na który spółka zwraca szczególną uwagę, są działania społeczne. Obejmują one zarówno akcje charytatywne, jak i aktywność sponsorską. 

 

 • Walka z niedożywieniem wśród dzieci i młodzieży
  Niedożywienie negatywnie wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, na jego zdolności uczenia się, a także w jaki sposób przyczynia się do jego izolacji od społeczeństwa. Skali problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w naszym kraju jest ogromna, dlatego ATM S.A. od 2003 roku przez kilka lat regularnie wspierała finansowo Fundację „Pożywienie — Darem Serca” w realizacji jej szczytnych celów. Wspólnie nieśliśmy codzienną pomoc przede wszystkim tym dzieciom, które nie zostały objęte żadnymi programami pomocowymi oraz nie mogą skorzystać z państwowych dotacji w zakresie bezpłatnego dożywiania. Mowa przede wszystkim o dzieciach i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, rodzin wielodzietnych oraz rodzin rozbitych. Są to dzieci przebywające w świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkołach specjalnych.
 • Wspieranie domów dziecka
  Dzieci otoczone właściwą opieką rozwijają wspaniale swoje zdolności. Udział ATM S.A. w corocznej akcji UNICEF i GPW „Uwierz w Świętego Mikołaja” jest wyrazem zaangażowania w pomoc dzieciom z domów dziecka. Wierzymy, że obdarowane mikołajkowym podarunkiem odnajdą radość świąt Bożego Narodzenia, który ze względu na tradycję spędzania go w gronie rodziny, jest dla nich czasem niezwykle trudnym.
 • Szachy — inteligentna rywalizacja
  W odróżnieniu od innych firm z branży teleinformatycznej ATM S.A. nie podejmowała dotąd działań promujących dyscypliny typowo sportowe, jednak odpowiedzieliśmy pozytywnie na potrzebę wsparcia tak szlachetnego sportu, jakim są szachy. Od 2006 r. jesteśmy partnerem technologicznym Fundacji Szachowej (dawniej: Fundacji na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie). Dyscyplina ta stale cieszy się dużym zainteresowaniem i jest uprawiana przez przedstawicieli różnych środowisk i branż rynkowych — również wśród dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy ATM Fundacja może propagować swoje działania w Internecie, gdzie wszyscy mogą śledzić online najważniejsze rozgrywki szachowe w Polsce i mecze międzynarodowe.
 • Wspomaganie edukacji lokalnych społeczności
  ATM S.A., która szczyci się pionierskimi osiągnięciami w dziedzinie teleinformatyki na polskim rynku, od lat podejmuje inicjatywy społeczne wspierające zastosowanie innowacyjnych technologii w nauce, by umożliwić kształcącej się w kraju młodzieży korzystanie z najnowszych rozwiązań informatycznych. W 2008 spółka zaangażowała się w projekt wdrażania nowoczesnych technologii IT w praskich szkołach średnich, którego jednym z beneficjentów jest XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Celem projektu było wdrożenie platformy umożliwiającej optymalne wykorzystanie Internetu do celów edukacyjnych, a także podłączenie szkoły do sieci ATMAN i późniejsza adaptacja pracowni komputerowych na potrzeby zajęć dydaktycznych.
 • Wkład w rozwój wiedzy inżynierskiej w obszarze informatyki
  ATM S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w kontaktach biznesowych z sektorem edukacyjnym, a wielu pracowników wyższego szczebla kierowniczego firmy wywodzi się ze środowiska akademickiego. Również pierwsze projekty integracyjne firmy z zakresu budowy sieci teleinformatycznych i dostaw superkomputerów realizowane były w sektorze naukowym. Z myślą o dodatkowym zwiększeniu wkładu w rozwój polskiej nauki i propagowanie jej sukcesów w świecie, firma postanowiła otoczyć opieką sponsorską najzdolniejszych polskich programistów. W latach 2005–2010 wspieraliśmy drużynę studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która rokrocznie zajmowała czołowe miejsca w najważniejszych konkursach programistycznych na świecie, takich jak TOP Coder czy ICPC (International Collegiate Programming Contest). W ramach tych działań ATM S.A. ufundowała także trzy roczne stypendia dla członków drużyny reprezentującej Uniwersytet Warszawski na mistrzostwach ICPC.


Kontakt do osoby koordynującej obszar CSR:

Magdalena Domisiewicz
kierownik Działu Marketingu
magdalena.domisiewicz@atm.com.pl, tel. 22 51 56 366

 


Pliki do pobrania:
pdfSpołeczna odpowiedzialność biznesu ATM S.A.PDF (213.09 KB)
 
w góręw górę