Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Władze spółki Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Rada Nadzorcza 

Zarząd

Sławomir Koszołko
Prezes Zarządu

Sławomir Koszołko jest związany z branżą telekomunikacyjną i sektorem usług centrum danych od prawie 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w firmie doradczej Arthur Andersen. Jako konsultant od samego początku pracował głownie dla klientów z sektora telekomunikacyjnego. W 2001 roku rozpoczął pracę na stanowisku Managera odpowiedzialnego za obszary regulacji, strategii i rozwoju u wchodzącego na rynek polski operatora Energis Polska. W 2006 roku po przejęciu Energis Polska przez GTS Polska związał zwoją karierę zawodową z nowo powstałą zintegrowaną firmą gdzie pracował do 2014 roku. Przez większość czasu najpierw w GTS Energis, a potem w GTS Polska pracował na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Marketingu. Od października 2014 do maja 2017 roku, po integracji GTS Polska z T-Mobile Polska pracował w T-Mobile Polska, gdzie w randze Dyrektora Departamentu odpowiadał najpierw za obszar marketingu i rozwoju biznesu w segmencie klientów biznesowych, a w ostatnim roku za strategię korporacyjną całej firmy. Sławomir Koszołko ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Jest również absolwentem Manchester Business School gdzie uzyskał tytuł MBA.

 

Tomasz Galas
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Galas ma 18-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami z branży technologicznej. W 1996 roku rozpoczął pracę jako menadżer w firmie ZWUT należącej do koncernu Siemens. Od 1997 roku przez dwa lata związany był z firmą Telepage, gdzie z pozycji Dyrektora Finansowego zarządzał procesami finansowymi i restrukturyzacją przedsiębiorstwa. W 2001 roku rozpoczął współpracę z grupą GTS Central Europe (obecnie wchodzącą w skład grupy T-Mobile), gdzie współtworzył i współzarządzał firmą Internet Partners. W kolejnych latach przeprowadził przejęcie oraz integrację firmy Energis Polska, kierując finansami nowo powstałego GTS Energis. W latach 2007-2008 roku piastował stanowisko Dyrektora Generalnego zarządzającego procesami biznesowymi grupy na terenie Ukrainy. W 2008 roku objął funkcję Chief Financial Officer, planując strategię i koordynując rozwój biznesu spółki osiągającej ponad 470 mln złotych obrotu. Jako absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej posiada tytuł magistra inżyniera, a w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej współpracującej z London Business School uzyskał również tytuł Master of Science in Business.


 

 
w góręw górę