Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyniki finansowe Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna
  • Około 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie
  • Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego
  • Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej


Pliki do pobrania:

Pliki historyczne:

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.

Zapoznaj się 
z pełnymi raportami okresowymi ATM

za I kw. 2019

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

35 680

Marża ze sprzedaży

25 576

EBITDA

13 176

Zysk na działalności operacyjnej

5 136

Zysk przed opodatkowaniem

1 460

Zysk netto

806

Dochód całkowity

1 508

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

13 074

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(11 249)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(5 746)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

(3 922)

Aktywa trwałe

543 392

Aktywa obrotowe

37 991

Aktywa razem

581 383

Zobowiązania długoterminowe

358 192

Zobowiązania krótkoterminowe

58 965

Kapitał własny

164 227

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

4,52

za rok 2018

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

136 620

Marża ze sprzedaży

80 653

EBITDA

48 078

Zysk na działalności operacyjnej

7 475

Zysk przed opodatkowaniem

3 269

Zysk netto

2 019

Dochód całkowity

1 416

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

42 008

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(36 274)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

2 358

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

8 092

Aktywa trwałe

394 210

Aktywa obrotowe

36 173

Aktywa razem

430 383

Zobowiązania długoterminowe

223 278

Zobowiązania krótkoterminowe

45 263

Kapitał własny

161 841

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

4,45

za rok 2017

Rozwiń Rozwiń

za rok 2016

Rozwiń Rozwiń

za rok 2015

Rozwiń Rozwiń

za rok 2014

Rozwiń Rozwiń

za rok 2013

Rozwiń Rozwiń

za rok 2012

Rozwiń Rozwiń

za rok 2011*

Rozwiń Rozwiń

za rok 2010

Rozwiń Rozwiń

za rok 2009

Rozwiń Rozwiń

za rok 2008

Rozwiń Rozwiń

za rok 2007

Rozwiń Rozwiń

za rok 2006

Rozwiń Rozwiń

za rok 2005

Rozwiń Rozwiń

za rok 2004

Rozwiń Rozwiń

za rok 2003

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę