Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyniki finansowe Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

 

 

 

 

  • Około 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie
  • Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego
  • Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej


Pliki do pobrania:

Pliki historyczne:

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.

Zapoznaj się 
z pełnymi raportami okresowymi ATM

za I półrocze 2017

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

66 436

Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych

65 029

Marża ze sprzedaży

37 980

EBITDA

21 974

Zysk na działalności operacyjnej

9 689

Zysk przed opodatkowaniem

14 892

Zysk netto z działalności kontynuowanej

12 507

Dochód całkowity

10 041

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

15 291

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(7 765)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(3 956)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

3 570

Aktywa trwałe

382 861

Aktywa obrotowe

25 921

Aktywa razem

408 782

Zobowiązania długoterminowe

118 932

Zobowiązania krótkoterminowe

55 140

Kapitał własny

234 711

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

6,46

za rok 2016

Rozwiń Rozwiń

za rok 2015

Rozwiń Rozwiń

za rok 2014

Rozwiń Rozwiń

za rok 2013

Rozwiń Rozwiń

za rok 2012

Rozwiń Rozwiń

za rok 2011*

Rozwiń Rozwiń

za rok 2010

Rozwiń Rozwiń

za rok 2009

Rozwiń Rozwiń

za rok 2008

Rozwiń Rozwiń

za rok 2007

Rozwiń Rozwiń

za rok 2006

Rozwiń Rozwiń

za rok 2005

Rozwiń Rozwiń

za rok 2004

Rozwiń Rozwiń

za rok 2003

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę