Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyniki finansowe Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

 

 

 

 

  • Około 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie
  • Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego
  • Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej


Pliki do pobrania:

Pliki historyczne:

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.

Zapoznaj się 
z pełnymi raportami okresowymi ATM

za I półrocze 2018

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

67 345

Marża ze sprzedaży

39 470

EBITDA

23 046

Zysk na działalności operacyjnej

4 672

Zysk przed opodatkowaniem

3 602

Zysk netto

 2 531

Dochód całkowity

2 975

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

18 770

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(17 227)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

121

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

1 664

Aktywa trwałe

393 760

Aktywa obrotowe

30 194

Aktywa razem

423 954

Zobowiązania długoterminowe

22 568

Zobowiązania krótkoterminowe

241 050

Kapitał własny

160 334

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

4,41

za rok 2017

Rozwiń Rozwiń

za rok 2016

Rozwiń Rozwiń

za rok 2015

Rozwiń Rozwiń

za rok 2014

Rozwiń Rozwiń

za rok 2013

Rozwiń Rozwiń

za rok 2012

Rozwiń Rozwiń

za rok 2011*

Rozwiń Rozwiń

za rok 2010

Rozwiń Rozwiń

za rok 2009

Rozwiń Rozwiń

za rok 2008

Rozwiń Rozwiń

za rok 2007

Rozwiń Rozwiń

za rok 2006

Rozwiń Rozwiń

za rok 2005

Rozwiń Rozwiń

za rok 2004

Rozwiń Rozwiń

za rok 2003

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę