Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyniki finansowe Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

 

 

 

 

  • Około 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie
  • Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego
  • Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej


Pliki do pobrania:

Pliki historyczne:

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.

Zapoznaj się 
z pełnymi raportami okresowymi ATM

za kwartały I-III 2017 roku

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

99 835

Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych

97 733

Marża ze sprzedaży

57 327

EBITDA

32 441

Zysk na działalności operacyjnej

13 350

Zysk przed opodatkowaniem

21 107

Zysk netto z działalności kontynuowanej

17 897

Dochód całkowity

15 090

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

21 893

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(8 679)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(11 279)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

1 935

Aktywa trwałe

380 357

Aktywa obrotowe

27 195

Aktywa razem

407 552

Zobowiązania długoterminowe

128 765

Zobowiązania krótkoterminowe

39 027

Kapitał własny

239 760

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

6,60

za rok 2016

Rozwiń Rozwiń

za rok 2015

Rozwiń Rozwiń

za rok 2014

Rozwiń Rozwiń

za rok 2013

Rozwiń Rozwiń

za rok 2012

Rozwiń Rozwiń

za rok 2011*

Rozwiń Rozwiń

za rok 2010

Rozwiń Rozwiń

za rok 2009

Rozwiń Rozwiń

za rok 2008

Rozwiń Rozwiń

za rok 2007

Rozwiń Rozwiń

za rok 2006

Rozwiń Rozwiń

za rok 2005

Rozwiń Rozwiń

za rok 2004

Rozwiń Rozwiń

za rok 2003

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę