Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyniki finansowe Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

 

 

 

 

  • Około 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie
  • Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego
  • Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej


Pliki do pobrania:

Pliki historyczne:

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.

Zapoznaj się 
z pełnymi raportami okresowymi ATM

za kw. I-III 2018

Zwiń Zwiń
Dane jednostkowe

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

101 917

Marża ze sprzedaży

59 692

EBITDA

35 173

Zysk na działalności operacyjnej

6 898

Zysk przed opodatkowaniem

1 189

Zysk netto

 (405)

Dochód całkowity

(792)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

31 349

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(31 120)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

1 353

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

1 583

Aktywa trwałe

388 358

Aktywa obrotowe

29 237

Aktywa razem

417 595

Zobowiązania długoterminowe

226 540

Zobowiązania krótkoterminowe

34 023

Kapitał własny

157 031

Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29)

34 723

Liczba akcji (w tys. szt.)

36 343

Wartość księgowa na akcję (w zł)

4,32

za rok 2017

Rozwiń Rozwiń

za rok 2016

Rozwiń Rozwiń

za rok 2015

Rozwiń Rozwiń

za rok 2014

Rozwiń Rozwiń

za rok 2013

Rozwiń Rozwiń

za rok 2012

Rozwiń Rozwiń

za rok 2011*

Rozwiń Rozwiń

za rok 2010

Rozwiń Rozwiń

za rok 2009

Rozwiń Rozwiń

za rok 2008

Rozwiń Rozwiń

za rok 2007

Rozwiń Rozwiń

za rok 2006

Rozwiń Rozwiń

za rok 2005

Rozwiń Rozwiń

za rok 2004

Rozwiń Rozwiń

za rok 2003

Rozwiń Rozwiń
 
w góręw górę