Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Polityka jakości ATM S.A. Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Firma ATM S.A. świadczy usługi obejmujące: sprzedaż i świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług kolokacji, hostingu, transmisji danych i dostępu do Internetu.

ATM S.A. kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług. Mając na celu zaspokojenie stale wzrastających wymagań naszych klientów, podejmowane są działania doskonalące, których celem jest ciągłe podnoszenie jakości poprzez optymalizację procesów.


Dowodem zaangażowania w ciągły rozwój Systemu Zarządzania Jakością jest uzyskanie certyfikatu:

Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008.

Certyfikat został wydany przez czołową, niezależną jednostkę certyfikującą.


Polityka jakości realizowana jest w oparciu o proces ciągłego doskonalenia poprzez:

 • przystosowanie obecnych oraz wdrażanie nowych produktów odpowiadających potrzebom klientów, dostosowując je do rosnących wymagań rynkowych i technologicznych,
 • prowadzenie sprawnej sprzedaży usług telekomunikacyjnych (przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych kanałów zawierania umów), charakteryzującej się rzetelnym przedstawieniem oferty, wsłuchiwaniem się w potrzeby klientów i szukaniem dla nich optymalnych rozwiązań,
 • terminowe dostarczanie i świadczenie usług o gwarantowanym poziomie jakości oraz spełnianie wszelkich pozostałych zobowiązań wynikających z umów zawieranych z klientami i partnerami,
 • profesjonalną obsługę klientów z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktu,
 • ochronę danych powierzanych przez klientów, traktując to działanie jako nieodzowny element świadczenia usług,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich ścieżek rozwoju do kierunku zainteresowań zawodowych w celu utrzymania poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • promowanie solidności, rzetelności i kultury osobistej wśród wszystkich pracowników firmy w kontaktach ze współpracownikami, klientami i partnerami,
 • zapewnienie pracownikom komfortowych i ergonomicznych warunków pracy.

Zadaniem całego zespołu jest:

 • dostarczanie klientom produktów i usług prezentujących najwyższy poziom jakości, nowoczesności i niezawodności,
 • świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, reżimami technologicznymi oraz ustanowionymi procedurami,
 • stałe wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Kadra kierownicza zobowiązuje się do bieżącego monitorowania przebiegu procesów oraz analizowania wyników pracy całej załogi w celu:

 • spełniania wymagań jakości,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji personelu,
 • ciągłego doskonalenia i stałego zwiększania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Spełnianie wymagań oraz ciągłe zwiększanie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością jest celem nadrzędnym kadry kierowniczej i w sposób istotny przyczynia się do umacniania wizerunku firmy, tym samym podnosząc poziom zaufania ze strony klientów.

 
w góręw górę