Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 31.05.2017 r. Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Termin: 31 maja 2017 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Relacja wideo z ZWZ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2016 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016;
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane raporty bieżące:


 
w góręw górę