Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Raporty bieżące  
Okres: Tematyka:
 
Data od:   do Fraza:  
 
Zwiń 2018 r.
Data Godzina Numer Raport
 
14.11.2018 14:31 49/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
31.10.2018 18:58 48/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
31.10.2018 15:09 47/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31.10.2018 14:54 46/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.10.2018 14:43 45/2018 Zmiana statutu ATM S.A.
17.10.2018 14:56 44/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10.10.2018 18:03 43/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.10.2018 22:40 42/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
04.10.2018 14:01 41/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2018 18:03 40/2018 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
03.10.2018 14:54 39/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
02.10.2018 19:25 38/2018 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28.09.2018 17:25 37/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28.09.2018 17:22 36/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
26.09.2018 15:41 35/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20.09.2018 20:21 34/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20.09.2018 12:20 33/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18.09.2018 17:29 32/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18.09.2018 10:16 31/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17.09.2018 17:17 30/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06.09.2018 19:17 29/2018 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
27.08.2018 12:34 28/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
27.08.2018 12:12 27/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
14.08.2018 22:36 26/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01.08.2018 17:48 25/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
27.07.2018 14:03 24/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17.07.2018 16:39 23/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29.06.2018 12:31 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29.06.2018 12:23 21/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
29.06.2018 10:37 20/2018 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
28.06.2018 15:19 19/2018 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
11.06.2018 13:17 18/2018 Wybór biegłego rewidenta
08.06.2018 17:17 17/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
06.06.2018 17:02 16/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
29.05.2018 16:17 15/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
29.05.2018 15:50 14/2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
10.05.2018 09:39 13/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A. - uzupełnienie RB 12/2018 z 09.05.2018
09.05.2018 20:31 12/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
08.05.2018 13:02 11/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
02.05.2018 11:38 10/2018 Śmierć Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.
24.04.2018 14:24 09/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
13.04.2018 14:16 08/2018 Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.
05.04.2018 21:35 7k/2018 Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
04.04.2018 18:11 07/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30.03.2018 14:25 06/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21.03.2018 18:23 05/2018 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19.03.2018 16:23 04/2018 Postanowienie Sądu o zmianie Statutu Spółki
20.02.2018 15:01 03/2018 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05.02.2018 16:15 02/2018 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
31.01.2018 19:10 01/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Rozwiń 2017 r.
Rozwiń 2016 r.
Rozwiń 2015 r.
Rozwiń 2014 r.
Rozwiń 2013 r.
Rozwiń 2012 r.
Rozwiń 2011 r.
Rozwiń 2010 r.
Rozwiń 2009 r.
Rozwiń 2008 r.
Rozwiń 2007 r.
Rozwiń 2006 r.
Rozwiń 2005 r.
Rozwiń 2004 r.

 
w góręw górę