Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Raporty bież?ce  
Okres: Tematyka:
 
Data od:   do Fraza:  
 
Zwiń 2017 r.
Data Godzina Numer Raport
 
21.12.2017 16:18 56/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
21.12.2017 15:16 55/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
21.12.2017 15:07 54/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
21.12.2017 15:02 53/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
21.12.2017 14:57 52/2017 Zmiana statutu ATM S.A.
21.12.2017 11:22 51/2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
19.12.2017 19:22 50/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
29.11.2017 20:01 49/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
27.11.2017 21:02 48/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
24.11.2017 19:31 47/2017 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
24.11.2017 19:00 46/2017 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
23.11.2017 20:14 45/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
23.11.2017 20:09 44/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
06.11.2017 19:34 43/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31.10.2017 16:50 42/2017 Informacje o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
24.10.2017 18:42 41/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
23.10.2017 23:48 40/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
17.10.2017 13:36 39/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
12.10.2017 08:25 38/2017 Informacje o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12.10.2017 08:21 37/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
06.10.2017 15:49 36/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
06.10.2017 15:45 35/2017 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.10.2017 17:29 34/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.10.2017 17:25 33/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2017 19:48 32/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03.10.2017 19:43 31/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14.09.2017 16:54 30/2017 Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
18.08.2017 11:50 29/2017 Stanowisko Zarządu ATM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A. ogłoszonego przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2017 r.
04.08.2017 13:27 28/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia
31.07.2017 17:51 27/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19.07.2017 19:25 26/2017 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
06.07.2017 18:26 25/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
04.07.2017 17:58 24/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia aneksu do umowy akcjonariuszy
04.07.2017 16:48 23/2017 Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
04.07.2017 11:55 22/2017 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej ATM S.A.
03.07.2017 17:07 21/2017 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
20.06.2017 17:21 20/2017 Wybór biegłego rewidenta
31.05.2017 17:11 19/2017 Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.
31.05.2017 17:07 18/2017 Zmiany w Zarządzie ATM S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2017
31.05.2017 14:53 17/2017 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
31.05.2017 14:49 16/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31.05.2017 14:41 15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.05.2017 14:36 14/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
08.05.2017 15:23 13/2017 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.05.2017 16:02 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
05.05.2017 15:52 11/2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca pokrycia straty za rok 2016
11.04.2017 17:27 10/2017 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.
24.03.2017 16:37 09/2017 Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
01.03.2017 16:47 5k/2017 Korekta raportu bieżącego nr 5/2017 z dn. 31.01.2017
17.02.2017 15:16 08/2017 Zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej
06.02.2017 23:31 07/2017 Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
31.01.2017 10:36 06/2017 Stanowisko Zarządu ATM SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM SA ogłoszonego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., w dn 12.01.2017
31.01.2017 10:03 05/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
13.01.2017 14:02 04/2017 Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku
12.01.2017 17:32 04/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy
11.01.2017 17:01 03/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
11.01.2017 16:43 02/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
11.01.2017 16:24 01/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
Rozwiń 2016 r.
Rozwiń 2015 r.
Rozwiń 2014 r.
Rozwiń 2013 r.
Rozwiń 2012 r.
Rozwiń 2011 r.
Rozwiń 2010 r.
Rozwiń 2009 r.
Rozwiń 2008 r.
Rozwiń 2007 r.
Rozwiń 2006 r.
Rozwiń 2005 r.
Rozwiń 2004 r.

 
w góręw górę