Wersja do druku

Raport bieżący 01/2018 z 31.01.2018 godz. 19:10
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty kwartalne:

  • Raport za I kwartał 2018 r. — 21 maja 2018 r.
  • Raport za III kwartał 2018 r. — 20 listopada 2018 r.

Raport półroczny za I półrocze 2018 r. — 1 października 2018 r.

Raport roczny za 2017 rok — 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2018 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu